Įmonės steigimas Švedijoje

 

Organizacijos numerio suteikimas (F-skatteregistering)

   Įmonė, vykdanti veiklą Švedijoje, privalo turėti bent F-skatt numerį. Tai kitaip dar vadinamas organizacijos numeris Švedijoje. Turint šį numerį Jūs galėsite teisėtai vykdyti veiklą Švedijoje su lietuviška kompanija. Turėdami švedišką įmonės kodą galite gauti švedišką PVM kodą (momsregistrering) bei registruotis darbdaviu švediškoje Sodroje (arbetsgivare).

       Organizacijos numerio įregistravimo terminas nuo 6 iki 8 savaičių.

 

Bendrovės filialas

   Jeigu turite pageidavimą, mes galime Jums atidaryti lietuviškos kompanijos padalinį Švedijoje, tačiau šis procesas užtruks dvigubai ilgiau, kadangi bendrovė bus registruojama ir Mokesčių inspekcijoje (Skatteverket) ir Registrų cetre (Bolagsverket).

     Bendrovės filialo įregistravimo terminas yra apie 3 mėnesiai.

 

Švediškos individualios įmonės (Enskild firma) steigimas

     Šios įmonės steigimas vykdomas tik Mokesčių inspekcijoje. Jūsų vardu yra registruojama įmonė, kurios atsakomybė yra neribota, t.y. Jūs asmeniškai atsakote už visas galimai būsimas įmonės skolas, taip pat yra reikalingas įmonės buhalterijos vedimas. Švedijoje patentų nėra, todėl būtent šios įmonės formos mes Jums nerekomenduojama, nes visa atsakomybė tenka būtent Jums.

    Jeigu norite bendrovei suteikti kitokį pavadinimą nei Jūsų vardas tai galite padaryti už 900 SEK įregistruojant Registrų centre.

     Kone vienintelis šios formos pranašumas - įstatinio kapitalo nebuvimas.

 

Švediškos AB (Aktiebolaget) steigimas

  Dauguma investuotojų, kurie pradeda verslą Švedijoje, pasirenka ribotos atsakomybės kompaniją (AB). Ribotos atsakomybės įmonės yra skirstomos į dvi dalis – privačios ir viešos. Pagrindiniai teisės aktai, reguliuojantys privačių ribotos atsakomybės įmonių veiklą The Companies Act (Aktiebolagslagen (ABL) 2005:551) ir The Limited Companies Ordinance (Aktiebolagsförordningen 2005:559). Švedijos įstatyminė bazė jau seniai leidžia veikti ribotos atsakomybės kompanijoms su vieninteliu savininku. Turtas AB visiškai atskirtas nuo savininkų turto, atsako tik akcinio kapitalo ribose. Kad būtų įkurta ribotos atsakomybės įmonė, turi būti įgyvendinti tam tikri reikalavimai. Steigėjas turi būti Europos ekonominės erdvės (EEE) nuolatinis gyventojas, Švedijos juridinis asmuo, juridinis asmuo, įsteigtas EEE ribose. Tačiau nėra jokių apribojimų nei akcininkų skaičiui, nei pilietybei.

 

   Minimalus įstatyminis kapitalas – 50 000 SEK. Galima apmokėti akcinį kapitalą ir turtu, bet turi tuomet dalyvauti auditorius steigimo procese, kas nėra pigu.

 

   Turi būti registruotas Švedijos įmonių registre ir Mokesčių agentūroje.

 

Steigiant reikalinga informacija: 

     

 

1. Įmonės vardas, visos įmonės veiklos, adresas, pageidautini fiskaliniai metai.

 

2. Asmeninė informacija valdybos narių. Minimali sudėtis valdybos yra vienas narys ir vienas pavaduotojas. Jeigu yra trys valdybos nariai tuomet pavaduotojas nėra reikalingas.

 

3. Asmeninė informacija akcininkų.

   

Jeigu kompanija neturi atstovo Švedijoje, valdybos direktorius turi įgalioti asmenį, gyvenantį Švedijoje, gauti visus dokumentus kompanijos vardu. Apie šį asmenį būtina pranešti Bolagsverket.  Šis asmuo jokios atsakomybės neneša. Taip pat gali būti problemų su Švedijos banku atidarant kaupiamąją sąskaitą įstatiniam kapitalui įnešti, kadangi daugelis bankų reikalauja, kad įmonės akcininkas, būtų Švedijos rezidentas. 

 Pagrindiniai teisiniai skirtumai, esantys tarp privačios ribotos atsakomybės įmonės ir filialo

Įsteigtos įmonės pardavimas

   Jeigu Jums būtina kuo skubiau pradėti vykdyti veiklą Švedijoje, siūlome Lietuvoje įsteigtos įmonės pardavimą, kuri yra nevykdžiusi jokios veiklos. Ši įmonė yra įregistruota Švedijos mokesčiuose (skatteverket) t.y. turi f-skatt numerį ir su ja galima dirbti iš karto. Į mūsą teikiamą paslaugą įeina pavadinimo, registracijos adreso, vadovų bei įmonės veiklos pakeitimas į Jūsų pageidaujamus duomenis. 

 

Akcentuojame, kad pradėję vykdyti veiklą, Jūs neturėsite mokėti pelno mokesčio Švedijoje, kad jį mokėtumėte turite turėti nuolatinę buveinę šioje šalyje (t.y. turėti kontorą ar vykdyti projektą vienoje pastovioje vietoje ilgiau nei 6 mėnesius).